°♥° دلم تنگ است °♥°

☼ از دل نرود هر آنکه از ديده برفت ☼

ممنونم از تو

ممنونم از تو که با همه ی بدی های من می سازی
ممنونم از تو که در قبال اين همه اشتباه من چشمان مهربانت را می بندی
ممنونم از تو که دستم را رها نکردی، هرچند کار من سزاوار رهايی و نفرت بود
ممنونم از تو که در هنگامی که بايد می بودی، بودی و در هنگامی که مي توانستی تنهايم گذاری باز هم ماندی
ممنونم از تو که با همه ی فرصت سوزی ام فرصتي ديگر به من دادی
و خوب می دانم اين آخرين فرصت من خواهد بود
شک نکن که به همگان، به تو، به خودم، به همگان ثابت خواهم کرد لايق اش بوده ام

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 5:1  توسط محمّد